Deputy General Managers

Deputy General Managers
Shri Santanu Kumar Dash
Ms. Delia Antonieta Dias
Shri G Padmanabha Reddy
Shri Akolkar Bhalchandra Raman Rao
Shri Sunil Ahuja
Shri H S Nagendra
Shri Sudarshana Bhat
Shri K Parameshwara Adiga
Shri A R Raghavendra
Shri Sudarsan Sethi
Shri Prafulla Kumar Samal
Shri Rayadrug Anand
Shri Suninder Pal Singh
Shri M J Ashok
Shri K P Manjunath
Ms. Annapurna S
Shri Mohandas
Shri N Laxminarayana Bhat
Shri Rajib Lochan Pattanayak
Shri Gyana Ranjan Sarangi
Ms. Nutan Milind Patil
Shri P Krishnan
Ms. Beena Vaheed
Shri Pramod Kumar Gupta
Shri Laxman Kudva K
Shri B Srinivasa Setty
Shri Jayaraman R
Shri Ratheesh R
Shri Rajiv Sharma
Shri Jacob Kumar Sallabathula
Shri Capt. Kamalendra Singh Negi
Shri R P Sivaram
Shri M Rameshchandra Prabhu
Shri Valerian Castelino
Shri Manjunatha C V
Shri A Vijayakumar
Shri Adabala Seshagiri Rao
Shri Madhukar Bhat K
Shri Jaganatha Shetty
Shri V Vasudevan
Shri Debraj Bag
Shri Rajesh M K
Shri Vithal Banashankari
Shri Raveesha Nayak B C
Shri Subhash Kumar Keshav
Shri M Kumar
Shri G Krishnamurthy
Shri Vasantha Bhat
Shri Saladi Suryanarayana
Shri Rajinder Kumar Grover
Shri Panduranga Yallappa Jakkareddy
Shri A Ravinder
Shri A V S R N Sharma
Ms. Ananthapalli Sharada Murthy
Shri Hara Mohan Sahoo
Shri Chandra Swarup
Shri Maruthi H Prasad
Ms. Prema V Raghavan
Shri Biraja Prasad Das
Shri Vivekanandan A R

Feedback